ผลงานของเรา

หอนาฬิกาบริเวณลานหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เราใช้หลอดไฟ LED โคมไฟ LED หลอดประหยัดไฟ โคมภายนอก และ โคมภายใน หลากหลายประเภทคุณภาพสูง ในการตกแต่งโครงการเพื่อให้แสงสว่างที่เพียงพอ สร้างบรรยากาศสวยงามและประหยัดพลังงานสูงสุด