ข่าวและกิจกรรม
MASCOT contest

ประกวดออกแบบ MASCOT ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท

11 Sep, 2017
ประกวดออกแบบ HI-TEK Mascot Design บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด “HI-TEK The Leading Light  ชิงรางวัล 3 รางวัล รวมมูลค่ารวม 50,000 บาท ·      รางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ออกแบบ HI-TEK Mascot ตีโจทย์  HI-TEK The Leading Light ได้เข้าตาคณะบริหาร เงินรางวัล 25,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล ·      รางวัลชมเชย สำหรับผู้ออกแบบ HI-TEK Mascot ที่ออกแบบได้เข้าตาคณะบริหาร เงินรางวัล 15,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล ·      รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท (ตัดสินจากผลงานที่ได้รับการกด Like มากที่สุด ใน    HI-TEK Lighting  IDEAs@DESIGNs      เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา ·      ตรงตามอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Corporate identity) ·      สร้างความสัมพันธ์ของสินค้าและชื่อแบรนด์ได้ทันทีกับผู้พบเห็น Mascot ·      สามารถสร้างความสนใจให้ผู้พบเห็น จดจำ และนึกถึงแบรนด์และสินค้าได้ง่าย ·      ความคิดสร้างสันต์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง   เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต นักศึกษา
2. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น  
    ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุล jpg size 800x800 ขนาด 1MB
3. การออกแบบผลงาน Mascot  1 ชิ้นงานจะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้าด้านข้าง และ
     ด้านหลัง
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัว
    ละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจ       พบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทาง     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
5.  ผู้เข้าประกวดที่ผลงานเข้ารอบ 10 ท่าน ต้องเข้ามานำเสนอผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท ไทย  อิเล็คทริคซิตี้  
    อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่านั้น 6.  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะ     สามารถนำผลงานไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม
7. การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะบริหาร และการตัดสินจากคณะบริหารถือเป็นที่สิ้นสุด
  วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
        ส่งผลงานโดยกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุล jpg size 800x800 ขนาด 1MB
ส่งผลงานทางอีเมล์ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือส่งผลงานโดยตนเอง มาที่ ·     บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230
·     ส่งเข้า E-Mail : info@thaielectrics.com, marketing@thaielectrics.com ระยะเวลาการประกวด ·      การส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 60 วัน) ·      10 รางวัลที่เข้ารอบสุดท้าย ทางบริษัทจะเริ่มเปิดรับผลรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 12 มกราคม 2561  ทางเพจ facebook : HI-TEK Lighting Ideas & Designs ผู้ที่ได้ Like มากที่สุดจะได้รับโหวตเป็น Popular vote เพียง  1 รางวัลเท่านั้น ·      ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2561 ผ่าน 3 ช่องทาง ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับมอบรางวัลในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   -          Website :www.hi-tek.co.th / www.thaielectricity.com -          Facebook : HI-TEK Lighting Ideas & Designs -          LINE@ :@hitek หมายเหตุ ·      ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด ·      กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์การประกวด Mascot และนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ·      ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ·      ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)   ติดต่อสอบถาม ·      E-mail : marketing@thaielectrics.com (หัวข้อ : ประกวดออกแบบ Mascot) ·         Facebook.: HI-TEK Lighting IDEAs@DESIGNs    / LINE@ : @hitek ·         ติดต่อฝ่ายการตลาด เบอร์โทร. 02-9181999   ต่อ 401