ข่าวและกิจกรรม
In order to enhance work efficiency& effectiveness in Thai Electric International organization we held Internal  Program Training in house during  2nd- -4th Feb 2016

บริษัทจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ประจำปี 2559

02 Feb, 2016
บริษัทจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ประจำปี 2559
โดยจัดสัมมนาการใช้โปรแกรม  Business Plus ขึ้นภายในองค์กร