ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Rayong

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดระยอง

03 Dec, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยัง ตลาดสดเทศบาล 3 , แสงทวีการไฟฟ้า อ.แกลง 
ตลาดโต้รุ้งหมอสาโรจน์ , พีคอนอินดัสเรียล อ.ปลวกแดง
ตลาดโต้รุ่ง อ.ปลวกแดง , ตลาดสดภิบาลพัฒนา
ถนนเทศบาลพัฒนา (ฝั่งที่ว่าการอำเภอ)
ตลาดสดโสภณ , สถานีขนส่ง+ศูนย์ราชการ
ตลาดไนท์สตาร์ , ตลาดสดสตาร์
ห.จ.ก. บุญฟ้าการค้า และตลาดโต้รุ้งสาโรจน์

ขอขอบพระคุณชาวระยองที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ