ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Sakaeo

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดสระแก้ว

29 Nov, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ย.58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยังตลาดเทศบาลเมืองสระแก้ว
ร้าน จ.ประดิษฐ์ , ตลาดตระกูลสุข
ขอขอบพระคุณชาวสระแก้วที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ