ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Saraburi

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดสระบุรี

25 Nov, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25-27 พ.ย.58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยังตลาดเทศบาล, สถานีขนส่ง+ศูนย์ราชการ
บจก.สุขอนันต์การไฟฟ้า , ตลาดศิริพัฒนา
บริษัท สุขพัฒน์(2006) จำกัด , ตลาดคลองถมเจริญทรัพย์ ข้างทางรถไฟ
ตลาดสุขุมาล , เมเจอร์ฯ สระบุรี , ตลาดโต้รุ่งสระบุรี+ร้านอนันต์เคหะภัณฑ์

ขอขอบพระคุณชาวสระบุรีที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ