ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  AmnatCharoen

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดอำนาจเจริญ

12 Nov, 2015
คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 ได้เดินทางมาถึง
จังหวัดอำนาจเจริญแล้วครับ โดยเราได้ไปเยือนที่
ตลาดสดเอกชนวิชิตสิน, สถานีขนส่ง , คลองถมอำนาจเจริญ
ตลาดเทศบาลอำนาจเจริญ และ หจก.สัจพรการไฟฟ้าครับ
ขอบคุณชาวอำนาจเจริญที่ให้การต้อนรับขบวนคาราวานของเราเป็นอย่างดีนะครับ