ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At Roiet

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดร้อยเอ็ด

05 Nov, 2015
ประมวลภาพบรรยากาศเด็ดๆจากคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 - 8 พ.ย.ที่ผ่านมา  ได้ไปบุกกันที่สถานีขนส่ง
ศูนย์ราชการ , ตลาดพรรณรวี ร้อยเอ็ด , ตลาดนัดบ้านศรีแก้ว
ร้าน ศรีพลาญชัย การไฟฟ้า , ร้านเมืองไทยอิเล็คโทรนิคส์  , ตลาดสระทอง
ร้านผดุงธรรมการไฟฟ้า , ร้อยเอ็ด พลาซ่า , ตลาดทุ่งเจริญ และตลาดสดเทศบาลเมือง
ขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่ต้อนรับคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ