ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At Loei

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดเลย

17 Oct, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015
ที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 - 18 ต.ค.58 ที่ผ่านมา
ได้เดินทางไปยัง หจก. บุญศิริเมืองเลย , ตลาดไทยเลย
ตลาดเทศบาลเมืองเลย , สถานีขนส่ง และตลาดเย็น อำเภอเมืองเลย
ขอขอบพระคุณที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ
ชาวเลยน่ารักใจดีทุกคนเลย ;)