ข่าวและกิจกรรม
LED lighting

แอลอีดีขายดี สวนตลาดแสงสว่าง

06 Oct, 2015
หนังสือพิมพ์มติชน - นายสุรินทร์ วรสาธิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไฟฟ้าและแสงสว่างแบรนด์ไฮเทค เปิดเผยว่า
ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าและแสงสว่างปีนี้คาดว่าจะทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
กลุ่มโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ชะลอตัว ส่วนกลุ่มสินค้าแอลอีดียังเติบโตได้สูงกว่า200%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามความต้องการที่ใช้เพิ่มขึ้น ทั้งซื้อใหม่และเปลี่ยนทดแทน
หลอดประเภทอื่นๆ เพราะประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า ประกอบกับราคาขายปัจจุบัน
มีปรับลดลงมาก คือเฉลี่ย 500-600บาทต่อหลอด เพราะมีการแข่งขันสูง
เนื่องจากมีผู้เล่นในตลาดเก่า 30-40ราย แต่ตลาดก็เติบโตดีต่อเนื่อง