ข่าวและกิจกรรม
Secretary General of the Thai Industrial Standards Institute visit company

ท่านเลขา สมอ. เยี่ยมบริษัทฯและโรงงาน HI-TEK

16 Jul, 2015
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ไทยอิเล็คทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณ หทัย อู่ไทย ท่านเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทและคลังเก็บสินค้าใหม่ โดยมีคุณสุรินทร์ วรสาธิต กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับและนำชมด้วยตัวเอง

การเยี่ยมชมจากผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ ได้ตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ปลอดภัยและมั่นใจได้แน่นอน