ข่าวและกิจกรรม
NEW! Innovative LEDs at promotional price. Come meet us at HI-TEK Booth, Global House

บูธแนะนำสินค้านวัตกรรม LED ในราคาพิเศษ ณ โกลบอลเฮาส์

22 May, 2015
พบกับสินค้า HI-TEK นวตกรรม LED ใหม่ ในราคาพิเศษ อทิเช่น หลอดจำปา LED หลอด LED Eco Series โคมฟลัดไลท์ LED Eco Series และ กิจกรรมแจกของรางวัล ที่ บูธ HI-TEK โกลบอลเฮาส์ สาขา มหาสารคาม อุดรธานี และ ขอนแก่น