ข่าวและกิจกรรม
Interview Mr.Surin Vorasadhit

บทสัมภาษณ์คุณสุรินทร์ วรสาธิต

17 Aug, 2014
            สำหรับในแวดวงอุตสาหกรรม บริษัท ไทย อิเล็คทริซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คืออีกหนึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ในการส่งมอบความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่ดีมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้กับโครงการที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการถ้ำขมิ้น งานปรับปรุงสวนสาธารณะของอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา งานสวนนงนุช รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ โคมไฟ หลอดไฟ ให้กับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

           โดยวารสาร อินดัสเตรียล เทคโนโลยีรีวิว ขออนุญาตแนะนำท่านผู้อ่านได้รู้จัก บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กันอีกครั้ง จากการให้เกียรติพูดคุยกับ คุณสุรินทร์ วรสาธิต ( กรรมการผู้จัดการ ) ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท, สินค้าและบริการ รวมถึงแนวนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์นี้ครับ