Welcome To Thai Electricity International

     บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยประสบการณ์ที่สั่งสมในธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างมายาวนานกว่า 25 ปี บริษัทตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า2 ไร่ ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 100 คนเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค อย่างจริงใจ”

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดสรร "เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต" อย่างแท้จริง เราทุ่มเทแรงกายแรงใจผลิต และ คัดสรรสินค้า
ให้กลุ่มลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยยึดมาตรฐาน 4 อย่าง :
1. นวัตกรรมทันสมัย : เราให้ความสำคัญกับการสรรสร้าง และ จัดหาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมทันสมัยก้าวทันโลกมาให้กับลูกค้า
2. ประหยัดพลังงาน : สินค้าของเราประหยัดพลังงานและให้ผลตอบแทนกับลูกค้าสูงสุด
3. ความปลอดภัย : เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเราต้องมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคซึ่งเป็นผลจากการคัดสรรสินค้ามีคุณภาพเท่านั้น
4. ราคา : เราให้ความสำคัญกับราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งเป็นกลไกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพได้ อย่างแท้จริง
ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทำให้สินค้าและการบริการของเราได้รับการยอบรับ และ ความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและ ภายในภูมิภาค ทำให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาไปควบคู่กับความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน


ประวัติบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 คุณสุรินทร์ วรสาธิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายสินค้าเคียวริทซึที่บริษัท ศิลป์ไทยการไฟฟ้า อิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ตมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
2546 บริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณสุรินทร์ วรสาธิต
2546 นำสินค้าไฮ-เทคเข้าสู่ตลาดในประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างครบวงจร
2549 ออกแบบและติดตั้งไฟในงานพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติปี 2549
2550 ออกแบบและติดตั้งไฟในถ้ำขมิ้น เขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2552 เข้าร่วมโครงการ เพื่อชาติ เลิกหลอดไส้ ใช้หลอดตะเกียบเบอร์ 5 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2553 นำนวัตกรรมหลอด LED เข้าสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ ไฮ-เทค
2554 ออกแบบและติดตั้งไฟที่เกาะกลางถนน เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2554 ออกแบบและติดตั้งไฟให้กับสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
2555 ออกแบบและติดตั้งไฟที่สวนสาธารณะประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
2555 ขยายตลาดเข้าสู่ประเทศลาว
2556 ขยายตลาดเข้าสู่ประเทศกัมพูชา
2556 เข้าร่วมสัมนาผู้แทนจำหน่ายเคียวริทซึระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
2557 สำนักงานและคลังสินค้าใหม่พื้นที่มากกว่า 6,000 ตารางเมตร จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการบริการลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ ภายในปี 2557


วิสัยทัศน์

เราคือผู้จำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าเทคโนโลยีที่เอาความสำคัญของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เทคโนโลยีที่เราคัดสรรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้อย่าง แท้จริง


พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาคุ้มทุน เราสร้างสรรค์ และ คัดสรรสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเชิงการประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค สินค้าที่เราจัดสรรมีตั้งแต่หลอดไฟ โคมไฟภายนอก-ภายใน อุปกรณ์แสงสว่าง และ เครื่องมือวัดอื่นๆอีกมากมาย

สินค้าของเรา

  • บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้า HI-TEK ก่อตั้ง HI-TEK ขึ้นในปี 2546 ด้วยเจตนารมณ์ต้องการ ตอนสนองความ
   ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างภายใต้หลักการ   "Technology for Quality of Life"   ของบริษัท ซึ่งหมายถึง HI-TEK มุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สินค้าและ
   บริการทางด้านไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราทุ่มเทความคิด และ มันสมอง   คัดสรรสินค้าให้กลุ่มลูกค้าทั้งภายใน
   และภายนอกประเทศโดยยึดมาตรฐาน 4 อย่างคือ สินค้า HI-TEK ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและอยู่ใน
   ราคาที่เข้าถึงได้  อีกทั้งเรามีโรงงานประกอบสินค้าในประเทศไทยและนโยบายการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน หลักการดังกล่าวทำให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีไฟฟ้า  และแสงสว่างได้อย่างแท้จริงและทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง   สินค้า HI-TEK ผลิตขึ้นตามมาตรฐานภายในประเทศ และสากลได้รับการรับรอง ทางด้านความปลอดภัย และ EMC จากสำนักงานมาตรฐานทั่วโลกอาทิเช่น    และยังเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ไทย (มอก.) อีกด้วย

  • บริษัทเคียวริทสึก่อตั้งขึ้นในปี 2483 ที่ประเทศญีปุ่นด้วยปณิธานในการผลิตเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันเคียวริทสึมีโรงงานทั้งหมด 2 โรง ที่จังหวัด Ehime ประเทศญี่ปุ่น และ ที่จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย    สินค้าของเคียวริทสึ ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO9001 เคียวริทสึมีจำหน่ายในตลาดเมืองไทยมากว่า 50 ปี มีสินค้าหลากหลายตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ไทย ความทนทานและความเที่ยงตรงของอุปกรณ์วัดเคียวริทสึทำให้ เคียวริทสึสร้างชื่อเสียงและได้รับความไว้ใจจากช่างมืออาชีพไทย อย่างแพร่หลาย

  • แมคแคน (MACAN) นำเสนอนวตกรรมแสงสว่างที่ "คุณภาพเกินราคา" เพื่อตอบโจทย์เรื่องราคาให้ผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเดิม มาเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ประหยัดพลังงานมากกว่าในราคาให้โดนใจ เป็นเจ้าของได้ง่าย และเป็นสินค้าใช้งานง่าย ติดตั้งได้ง่าย สินค้าแมคแคนผลิตใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) สามารถวางใจเรื่องคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ผลงานของเรา

เราได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ใช้ครัวเรือน และผู้ใช้ภาครัฐและภาคเอกชนในการออกแบบและจัดหาไฟฟ้าและแสงสว่าง อาทิเช่น ถ้ำขมิ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานพืชสวนโลก ปี 2549 โรงแรมเซนทรา จังหวัดกรุงเทพฯ โรงแรมรามาดา จังหวัดกรุงเทพฯ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ สวนหย่อมประจำเทศบาลฉะเชิงเทรา ฯลฯ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ ซึ่งรวมถึงความสวยงามสมดุลกับสภาพแวดล้อมของโครงการ การประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย

สมัครงาน

 • พนักงานคลังสินค้า
 • ช่างอิเล็คทรอนิกส์
 • พนักงานขับรถและติดรถขนส่ง
 • พนักงานแพ็คสินค้า
 • พนักงานขาย (Modern Trade)
 • ส่งใบสมัครงานได้ที่ hr@thaielectrics.com

เกร็ดความรู้


หลอดไฟประหยัดพลังงาน T5

สารคดี "รักษ์พลังงาน" กับ กฟภ